Diagnoza sieci społecznej

Diagnoza sieci społecznej

Chciałbyś wiedzieć, kto jest z kim powiązany, a gdzie istnieją luki? Kto jest w sieci centralny, a kto leży na peryferiach? Diagnozujemy sieć, opisujemy strukturę i procesy, przedstawiamy zmiany w czasie i prognozujemy, co stanie się w przyszłości.

 

Na każdym kroku stykasz się z sieciami społecznymi. Sieci Twoich klientów, użytkowników usług, pracowników, dostawców i konkurentów mają wpływ na Twój biznes. Chciałbyś wiedzieć, kto jest z kim powiązany, a gdzie istnieją luki? Kto jest w sieci centralny, a kto leży na peryferiach? Jak zmienia się to w czasie i co z tego wynika dla Twojej firmy? My diagnozujemy sieć. Opisujemy strukturę i procesy, przedstawiamy zmiany w czasie i prognozujemy, co stanie się w przyszłości. W oparciu o tę wiedzę zarekomendujemy Ci konkretne działania.

Co?

Wszechstronne, zaawansowane analizy i wizualizacje, dotyczące m.in. takich zagadnień jak:

  • Opis statyczny sieci społecznych.
  • Zmiany wskaźników sieciowych w czasie.
  • Charakterystyka poszczególnych węzłów sieci (liderzy, gwiazdy, outsiderzy, łącznicy, itd.).
  • Identyfikacja i charakterystyka grup i specjalnych struktur (kliki, zwarte zespoły, luźne sieci).

Jak?

Do naszych badań wykorzystujemy adekwatne dane: z serwerów, ankiet, wywiadów, i dowolnych innych źródeł. Często te dane są już dostępne, ale niewykorzystywane – pomożemy Ci wykorzystać ten zasób. Przeprowadzamy analizy sieciowe i formułujemy wnioski odnoszące się do Twojej sytuacji.

Dla kogo?

Dla każdego, kto chce rozumieć procesy zachodzące w sieciach.