Pozyskiwanie klientów

Pozyskiwanie klientów

Twoi obecni klienci mogą być najskuteczniejszym kanałem dotarcia do nowych osób. Pomożemy Ci wykorzystać sieci społeczne i osoby odgrywające wielką rolę w przyciąganiu nowych klientów.

 

Twoi obecni klienci mogą być najskuteczniejszym kanałem dotarcia do nowych osób. Sieci społeczne odgrywają wielką rolę w przyciąganiu nowych klientów. Opinie znajomych mają często decydujące znaczenie dla próbowania nowych rzeczy lub usług. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy porównanie ofert konkurencji jest szczególnie trudne. Znaczenie poszczególnych osób jest jednak bardzo zróżnicowane. Takie osoby jak liderzy opinii czy tzw. łącznicy są w procesach sieciowych kluczowi. Pomożemy Ci do nich dotrzeć, a kiedy już nasze wspólne działania przyniosą pożądane skutki, sprawdzimy, czym charakteryzują się ci, którzy zostali zachęceni.

Co?

Zaawansowane analizy i plany działań dotyczących m.in.:

  • Diagnozy istniejących mechanizmów przyrostu użytkowników i prognozy ich efektów – sprawdzimy, czy mechanizmy społeczne są już wykorzystywane i jaka jest ich skala. Doradzimy, co można by zmienić czy usprawnić, aby sieci społeczne klientów pracowały dla Twojej firmy. Nawet niewielkie zmiany procesów mogą przynieść dalekosiężne skutki, dzięki temu, że procesy zachodzące w sieci mają charakter nieliniowy.
  • Identyfikacji użytkowników wpływających na przyrost nowych użytkowników – czy wiesz którzy użytkownicy przyciągają nowych klientów do Twoich usług i produktów? Pomożemy Ci to ustalić i wykorzystać tę wiedzę w zbudowaniu skutecznych mechanizmów upowszechnienia usług dzięki nieformalnej komunikacji.
  • Projektowania targetowanych działań promocyjnych, zorientowanych na przyciągnięcie osób o określonych cechach i z wykorzystaniem procesów sieciowych

Jak?

W oparciu o analizy i integrację różnych metod i danych z różnych źródeł, w szczególności analizę sieci społecznych.

Dla kogo?

Dla firm pragnących zwiększyć udział w rynku i dotrzeć do nowych grup odbiorców. Jest to szczególnie istotne dla branż, w których istotne są nieformalne sposoby rozpowszechniania informacji pomiędzy obecnymi użytkownikami i potencjalnymi klientami.