Human Resources

Potrafimy pomóc Ci zrozumieć, co dzieje się wśród Twoich pracowników i doradzimy, jak zoptymalizować pracę Działu Personalnego, aby efektywniej korzystać z nowoczesnych technologii.

 

 

Technologie teleinformatyczne przeobrażają zarządzanie zasobami ludzkimi. Często kierunek i sposób zmian jest wyznaczany przez speców od technologii, którzy słabo rozumieją specyfikę pracy Działu Personalnego i zawiłości ludzkiej psychiki. My od lat działamy w obszarach, gdzie stykają się ludzie i technologie. Mamy doświadczenia z pracy w firmach wirtualnych i w tradycyjnych organizacjach. Potrafimy pomóc Ci zrozumieć, co dzieje się wśród Twoich pracowników i doradzimy, jak zoptymalizować pracę Działu Personalnego, aby efektywniej korzystać z nowoczesnych technologii.

 

 

Co?   

  • Analiza sieci społecznych w organizacji (ONA – Organizational Networks Analysis) - umożliwia precyzyjny opis struktury i różnego rodzaju oddziaływań zachodzących pomiędzy członkami organizacji. Sieci relacji międzyludzkich i struktura komunikacji silnie wpływają na funkcjonowanie organizacji jako całości oraz na zachowania poszczególnych ich członków czy działów. Także działanie mechanizmów społecznych – na przykład wpływu społecznego, przepływu informacji czy rozprzestrzeniania się innowacji, związane jest nie tylko z ilością, ale również z jakością kontaktów społecznych i strukturą komunikacji. Analizę sieciową wykorzystujemy do zbierania informacji o wzorach relacji istniejących w przedsiębiorstwie oraz do projektowania stanu pożądanego. Zobacz także Analiza sieci w organizacji.
  • Konsulting rozwiązań informatycznych w obszarze HR i ich wpływu na sytuację w firmie – Dotyczy to obszarów takich jak rekrutacja i selekcja pracowników, e-learning, komunikacja wewnętrzna czy ocena pracowników. Umiemy połączyć perspektywę techniczną i ludzką, aby w efekcie wprowadzone rozwiązania służyły pracownikom, a nie przeszkadzały im w pracy.
  • Badania pracowników z zastosowaniem różnych metod – tworzenie zaawansowanych rozwiązań badawczych jest dla nas częstym wyzwaniem. Potrafimy wyjść poza tradycyjne metody ankietowe i jakościowe, prowadzimy analizę danych zastanych z komunikacji elektronicznej (np. wymiana e-maili, komunikacja przez telefon, skrzynki kontaktów) oraz z innych baz (np. przypisanie do projektów), pamiętając o poszanowaniu prywatności pracowników. Zobacz także Badania internetowe.

Jak?

Sposób działania w dużej mierze zależy od konkretnej organizacji i jej potrzeb – każdorazowo prowadzimy konsultacje w celu wypracowania optymalnej procedury działania. Nasze rekomendacje bazują na wiedzy eksperckiej oraz na specjalnie zaprojektowanych badaniach.

Dla kogo?

  • Dla organizacji, które już korzystają z technologii teleinformatycznych w obszarze HR lub też planują zwiększyć skalę ich wykorzystywania.
  • Dla pracowników Działów Personalnych, którzy mają dość rozmów z informatykami, dla których technologie są ważniejsze, niż ludzie.
  • Dla tych, którzy uważają, że technologia powinna służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.