Marketing

Postrzeganie poszczególnych marek i kupowanie produktów oraz usług zależy w dużym stopniu od nieformalnej komunikacji między ludźmi. Pomożemy Ci zrozumieć i zmierzyć procesy zachodzące w sieciach Twoich obecnych i przyszłych klientów.

 

Postrzeganie poszczególnych marek i kupowanie produktów oraz usług zależy w dużym stopniu od nieformalnej komunikacji między ludźmi. Poczta pantoflowa krążąca w sieciach społecznych ma wielki, a czasem kluczowy wpływ na rozprzestrzenianie się opinii, informacji i plotek, a także – na konkretne decyzje konsumentów. Marketing szeptany, marketing wirusowy, trendsetting – te terminy są dziś powszechnie używane. Niestety często błędnie i bez zrozumienia istoty procesów zachodzących w interakcjach międzyludzkich, przez co przynoszą zleceniodawcom więcej problemów niż korzyści. Pomożemy Ci zrozumieć procesy zachodzące w sieciach Twoich obecnych i przyszłych klientów. Pozwolimy ocenić stan obecny i wspólnie zaprojektujemy działania, które pomogą Ci wykorzystać naturalne sposoby komunikacji i informacji, a następnie będziemy monitorować skuteczność podejmowanych działań.

Co?

  • Planowanie i ocena akcji marketingowych wykorzystujących sieci społeczne – dzięki naszej wiedzy, doświadczeniom i warsztatowi analitycznemu możemy spojrzeć na pomysły i działania z nowej perspektywy.
  • Współpraca przy przeprowadzaniu akcji opartych na sieciach – działania z wykorzystaniem marketingu wirusowego lub trendsetterów czy inne sposoby wykorzystywania sieci społecznych często można realizować bez angażowania agencji marketingowych i generowania zbytecznych kosztów. Możemy to udowodnić na Twoim przypadku.
  • Pomiar efektywności działań sieciowych - jeśli już wykorzystujesz sieci społeczne w swojej pracy, zaproponujemy precyzyjne sposoby pomiaru efektywności tych działań, uwzględniające rzeczywiste relacje międzyludzkie i zmiany zachowań.

Jak?

Nasze rekomendacje mają oparcie w wynikach badań. Opieramy się na analizach danych, które już posiadasz i na innych dostępnych źródłach informacji. W zależności od potrzeb przeprowadzimy specjalne badania w metodologii sieciowej i wprowadzimy zaawansowane metody pomiaru efektów.

Dla kogo?

Będziemy partnerem do rozmowy dla specjalistów marketingu, którzy chcą wykorzystywać potencjał sieci społecznych dla zwiększenia efektywności swoich działań. Podejmiemy także współpracę z agencjami reklamowymi, zwłaszcza tymi, które chcą wyróżnić swą ofertę precyzyjnymi miernikami efektywności działań.